Schema

Schema VT-24, start v 5.

Rödmarkerade fält= Vuxna, fr 18 år och upp
Grönmarkerade= Barn under ca 10 år
Guldmarkerade = Ungdomar
Blåmarkerade = Motions/dansklasser för vuxna, deltar ej på Storan.
Annan färg = 1/2 åriga

Kursnivåer:
Ingen benämning? = All levels passar alla oavsett förkunskaper.
Fs = fortsättning, minst 4 terminers förkunskaper.
Mel/avanc = minst 4 års förkunskaper.
Barn:
Showgrupper = ingen förkunskap.
Danslinjen= förkunskap krävs om ca 4 terminer.

Måndagar