Uppdatering Covid-19

På våran dansskola sprider vi nu ut och delar upp oss i mindre grupper i fler salar och detta gör vi direkt på plats. Föräldrar fortsätter att ej befinna sig i lokalen. Vi hoppas alla förstår att vi tycker det är nödvändigt att göra så här. Vi tycker samtidigt att det är bra för barn och ungdom att inte behöva stänga ner. Detta är också i enlighet med FHO:s rekommendationer.
Fortsätt med fritidsverksamheter men försök att ytterligare skapa bra och trygga åtgärder.
Vi uppmuntrar att visa hänsyn och avstå träning vid oro samt vid minst symtom eller om du ingår i smitt spårning. Om du ingår i smittspårning kommer du få information om det och vi räknar då med att alla elever följer de anvisningar som ges. Bla gäller det att stanna hemma i 14 dagar om du ingår i en smittspårning.
Tack för visad hänsyn och att du hjälper oss att kunna bedriva våran verksamhet i dessa annorlunda och allvarliga tider!

Kom ihåg att motion är bra! Gå ut och gå och gör lite styrka och yoga hemma!

Tills vi ses nästa gång, tackar vi er alla för en fin hösttermin och att ni alla får en fin och lugn Jul. Det nya året hoppas vi givetvis blir ett steg i en ny riktning och mot nya mål!

Tack alla och var rädda om er!

Hälsningar från dansfröknarna på Artistique